შესვლა ან რეგისტრაცია

შედი

შედი შენს პროფილზე

შესასვლელად გამოიყენე არსებული პროფილი

როგორ დარეგისტრირდეთ

რეგისტრაციისთვის და საიტზე შესასვლელად საჭიროა გქონდეთ ჩამოთვლილი სოციალური ქსელებიდან ერთ-ერთი მაინც.

აარჩიეთ სასურველი სოციალური ქსელი და შედით ვებ-გვერდზე.
საბანერო რეკლამა!

საბანერო რეკლამა!

ჩვენ ვიყენებთ სისტემას, რომელიც განსაზღვრავს თუ რომელ ადგილს აქცევს ადამიანის თვალი უფრო მეტ ყურადღებას და სწორედ ასეთ ადგილას ვდებთ თქვენს რეკლამას. განათავსეთ თქვენი ბანერი ჩვენს საიტზე და გახადეთ თქვენი კომპანია კიდევ უფრო პოპულარული, ანახეთ თქვენი პროფილი კიდევ უფრო მეტ ხალხს და შეიძინეთ კიდევ უფრო მეტი პოტენციური კლიენტი.

1 თვის სტატისტიკა

ბანერი საიტზე შესაძლებელია განთავსდეს სამ სხვადასხვა ადგილას, რომლის გადასახადიც დაირიცხება დღიურად*,

საბანერო პოზიციები

1. ობიექტის ინფორმაციის განყოფილებაში შესაძლებელია განთავსდეს ორი ბანერი :

a. 120 X 60 – რომელიც მდებარეობს სურათის მარცხენა მხარეს, ამ ადგილის დღიური გადასახადია 10 ლ. ეს სარეკლამო ადგილი არა მარტო ობიექტის ინფორმაციის გვერდზე იქნება არამედ სხვა გვერდზეც გადადის მაგ: ღონისძიებების გვერდზე, კატეგორიებში და ასე შემდეგ.
b. 200 X110 – რომელიც მდებარეობს სურათის მარჯვენა მხარეს, ამ ადგილის დღიური გადასახადია 7 ლ.
ეს საბანერო ადგილი პრივილეგიას გაძლევთ იმ თვალსაზრისით, რომ საიტის მომხმარებელს ნებისმიერ ობიექტზე ინფორმაციის მიღების შემთხვევაში, ანუ ობიექტების გვერდების შეცვლის დროს ბანერი რჩება მითითებულ ადგილას შეუცვლელად.

2. საიტის მომხმარებელი თუ დაინტერესებულია ქალაქში ან დასასვენებელ კურორტზე არსებული ობიექტების ინფორმაციის მიღებით, საბანერო ადგილი მდებარეობს ობიექტებს შორის რომელიც ტოვებს შთაბეჭდილებას ბანერისა და ობიექტების ერთიანობაზე, ანუ ნებისმიერი კატეგორიის არჩევის შემთხვევაში, თქვენი საბანერო ადგილი იქნება ობიექტებს შორის განთავსებული რომლის დღიური გადასახადია 5 ლ.

3. საიტის მომხმარებელი თუ დაინტერესებულია კატეგორიაში არსებული ობიექტების დათვალიერებით და ინფორმაციის მოძიებით, საბანერო ადგილი მდებარეობს ობიექტებს შორის რომელიც ტოვებს შთაბეჭდილებას ბანერისა და ობიექტების ერთიანობაზე, ანუ ნებისმიერი კატეგორიის არჩევის შემთხვევაში, თქვენი საბანერო ადგილი იქნება ობიექტებს შორის განთავსებული რომლის დღიური გადასახადია 5 ლ.

* დღეში ჩვეულებისამებრ იგულისხმება 24 საათი