შესვლა ან რეგისტრაცია

შედი

შედი შენს პროფილზე

შესასვლელად გამოიყენე არსებული პროფილი

როგორ დარეგისტრირდეთ

რეგისტრაციისთვის და საიტზე შესასვლელად საჭიროა გქონდეთ ჩამოთვლილი სოციალური ქსელებიდან ერთ-ერთი მაინც.

აარჩიეთ სასურველი სოციალური ქსელი და შედით ვებ-გვერდზე.
საბანერო რეკლამა!

დაცული ტერიტორიები

საქართველოში დაცული ტერიტორიების დაარსებას დიდი ხნის ისტორია აქვს. პირველი დაცული ტერიტორია – ლაგოდეხის სახემწიფო ნაკრძალი შეიქმნა ჯერ კიდევ 1912 წელს.

ამჟამად კი დაცული ტერიტორიების საერთო ფართობი 511 123 ჰა, რაც ქვეყნის ტერიტორიის დაახლოებით 7 %-ია. დაცული ტერიტორიების დაახლოებით 75 % ტყით არის დაფარული.

საქართველოში 14 სახელმწიფო ნაკრძალი, 9 ეროვნული პარკი, 17 აღკვეთილი, 14 ბუნების ძეგლი და 2 დაცული ლანდშაფტია.

სახელმწიფო ნაკრძალები – 141 473 ჰა;
ეროვნული პარკები – 270 740,83 ჰა;
აღკვეთილები – 64 085 ჰა;
ბუნების ძეგლები – 314 ჰა;
დაცული ლანდშაფტი – 34 510 ჰა.